Skupština – neusvojeni dokumenti

Svi dokumenti su usvojeni na skupštini održanoj 29.01.2023.g.