Skupština – neusvojeni dokumenti

Svi dokumenti su usvojeni na na sjednici skupštine održanoj 23.01.2022.g.