Plan rada i aktivnosti u 2014.g.

ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB „CIGLENICA“
Ciglenica 31.01.2014.

PLAN
rada i aktivnosti kluba u 2014.g.

1. NATJECANJA
– nastaviti natjecanje u 3.HKLS Bj Sk s ciljem osvajanja prvog mjesta
– nastupiti na pojedinačnom prvenstvu SMŽ s ciljem najmenje jednog plasmana na regiju
– nastupiti na kup natjecanju i turnirima obližnjih klubova
– nastupiti na prvenstvu veterana
2. TRENINZI
– osigurati najmanje dva treninga tjedno od kolovoza do svibnja
– kada god je to moguće, odigravati trening utakmice slobodnim vikendima ili u terminima treninga
– u ljetnoj stanci osigurati rekreaciju na terenima u Ciglenici i zainteresiranima kuglanje na kuglani

3. ŠPORTSKA OPREMA I OBJEKTI
– športska oprema je kompletirana, treba je samo redovito održavati i čuvati
– športske objekte u Ciglenici redovito održavati radnim akcijama da služe svrsi
– i dalje forsirati i lobirati da se na kuglani u Kutini stvore uvjeti za natjecanja u 2.HKL
– čuvati objekte i držati se kućnog reda
4. FINANCIRANJE KLUBA
– od ZSUIS grada Popovače tražiti sredstva za redovitu djelatnost, barem za pokrivanje troškova
korištenja kuglana i izvještajima prikazivati korištenje istih
– ostala potrebna sredstva osigurati ostalim donacijama, sponzorstvima, članarinama i dobrovoljnim
prilozima
– igračima nadoknađivati samo troškove prijevoza i boravka na pojedinačnim natjecanjima
– sve ostale poslove raditi volonterski

5. OSTALI POSLOVI
– nužno je obnoviti igrački kadar mlađim dečkima iz Ciglenice, a ako za to nema interesa potrebno je
u klubu angažirati mlađe igrače i iz drugih klubova, ali pod istim uvjetima ka o za sve sadašnje
igrače
– voditi brigu o zdravlju igrača, sigurnosti putovanja i boravka
– redovito i uredno voditi administrativne poslove i financijsko poslovanje
– i dalje održavati korektne i primjerene međuklupske odnose
– sudjelovati na sjednicama Plenuma klubova, Udruga i Saveza i održati Izbornu Skupštinu kluba
– redovito kao i do sada ažurirati mrežno mjesto kluba kao ogledalo cjelokupnog rada kluba – pokušati organizirati svečanu skupštinu kluba povodom obilježavanja 50 godina postojanja i
djelovanja kluba u skladu s financijskim mogućnostima

Predsjednik kluba
Zdenko Dal Ponte