Plan rada i aktivnosti u 2012.g.

ŠPORTSKI  KUGLAČKI  KLUB  “CIGLENICA”
CIGLENICA, 19.01.2012.

P L A N
RADA i AKTIVNOSTI U 2012. GODINI

 

NATJECANJA

–      nastaviti natjecanje u 3. HKLS, cilj: osvajanje 1.mjesta
–     nastupiti na pojedinačnom prvenstvu županije s ciljem 2 plasmana na natjecanje regije
–     nastupiti na kup takmičenju i turnirima susjednih klubova

TRENINZI>

–     osigurati barem dva termina tjedno za treninge i pojačati redovnost dolaženja igrača na     treninge, trenirati intenzivno od kolovoza do travnja.
–     nastojati odigrati barem dvije pripremne utakmice
–     u ljetnoj stanci osigurati rekreativnu djelatnost na terenima u Ciglenici, a igračima iz Kutine osigurati kuglanje u Kutini.
–     treninge održavati pod vodstvom trenera ili kapetana ekipe

ŠPORTSKA OPREMA i OBJEKTI

–     opremu čuvati i održavati kao i do sada, a obnoviti sportskom obućom
–     vodit će se računa o redovitom čuvanju i održavanju objekata u Ciglenici
–     u svim se objektima pridržavati propisanog kućnog reda
–     i dalje će biti potrebno zalagati se za obnovu kuglane u Kutini na sve moguće načine, tako da zadovoljava kriterije višeg ranga natjecanja

FINANCIRANJE

–     od ZUŠS općine Popovača tražiti sredstva za redovnu djelatnost potrebnih za korištenje kuglane, a od ZŠUS županije za obnovu opreme
–     ostala potrebna sredstva osigurati ostalim donacijama, sponzorstvima, članarinama i dobrovoljnim prilozima
–     igračima će se nadoknađivati samo troškovi prijevoza na utakmice i treninge, te troškovi boravka na pojedinačnim natjecanjima višeg ranga

OSTALI POSLOVI

–          pokušati obnoviti ekipu mlađim igračima iz mjesta djelovanja kluba
–          voditi brigu o zdravlju igrača i sigurnost putovanja i boravka
–          redovno i uredno voditi administrativne i financijske poslove
–          održavati primjerene međuklupske i međuljudske odnose
–          redovito sudjelovati na sjednicama Udruga i plenumima klubova
–          nastojati ažurirati internetske stranice kluba kao ogledalo cjelokupnog rada kluba

 Predsjednik kluba
ZDENKO DAL PONTE