Financijski plan za 2012.god.

Športski kuglački klub “Ciglenica” Ciglenica
Ciglenica, 18.01. 2012.

P  L  A  N
FINANCIJSKOG POSLOVANJA KLUBA ZA 2012. GODINU

 PRIHODI
————————————————————————————————————
 1. Prenesena sredstva iz 2011. godine                                8 786,99
2. Dotacija ZŠUiS općine Popovača                                  36 000,00
-za redovnu djelatnost                  27 000,00
– za režijske troškove                     9 000,00
3. Dotacija ZŠU i S Sisačko-Moslavačke županije                    5 000,00
4. Ostale donacije i sponzorstva                                                  3 500,00
5. Članarina članova kluba                                                          3 000,00
6. Kamate na sredstava na žiro računu kluba                              30,00
————————————————————————————————————
PRIHODI UKUPNO             56 316,99

 RASHODI
————————————————————————————————————
1. Naknada banci                                                                             700,00
2. Poštarina                                                                                   50,00
3. Korištenje kuglane u Športskom centru Kutina             27 200,00
4. Članarina HKS i kotizacija za ligu                                     2 100,00
5. Troškovi putovanja na utakmice i treninge                       6 340,00
6. Troškovi suđenja utakmica                                                   5 000,00
7. Režijski troškovi održavanja utakmica                               5 000,00
8. Troškovi nastupnina na pojedinačnim prvenstvima          920,00
9. Troškovi nabavke sportske opreme                                       8 430,00
10. Troškovi liječničkih pregleda                                                 240,00
11. Ostali troškovi (trošak održavanja godišnje Skupštine kluba)       336,99
————————————————————————————————————
RASHODI  UKUPNO           56 316,99

Napomena: Plan je napravljen za takmičenja u 3. HKS liga Sjever, zona Bjelovar.
U slučaju natjecanja u 2.HKL Sjever, bit će potrebno napraviti rebalans plana, zbog povećanja osnovnih troškova (veći broj                    utakmica i veći troškovi prijevoza).

Tajnik kluba
Josip  Del Ponte