Financijski izvještaj za 2012.g.

Športski kuglački klib “Ciglenica” Ciglenica
Ciglenica, 15. 01. 2013.

I Z V J E Š T A J
o financijskom poslovanju kluba u 2012. godini

PRIHODI
————————————————————————————————————
1. Prenesena sredstva iz 2011. godine 8 786,99
2. Dotacija ZSU i S općine Popovača 36 000,00
3. Dotacija ZSU i S Sisačko- Moslavaćke županije 2 500,00
4. Kamate na sredstva 29,54
————————————————————————————————————
Prihodi ukupno 47 316,53

RASHODI
————————————————————————————————————
1. Naknada banci za vođenje računa 730,00
2. Kotizacija za Ligu 1 200,00
3. Članarina HKS 800,00
4. Troškovi nastupnina na pojedinačna takmićenja 945,00
5. Troškovi nabavke športske opreme (obuća) 4 011,00
6. Troškovi korištenja kuglana 15 804,86
7. Troškovi suđenja utakmica 3 700,00
8. Poštarina 14,40
9. Kancelarijski materijal 27, 90
10. Troškovi putovanja 7 440,00
11. Troškovi održavanja godišnje Skupštine kluba 411.00
12. Troškovi učešća u projektu “Talijani u Ciglenici” 495,00
————————————————————————————————————
Rashodi ukupno 35 579,49
Višak prihoda nad rashodima 11 737,04
na žiro računu 10 702,99
u priručnoj blagajni 1 034,05

tajnik kluba
Josip Del Ponte