Financijski izvještaj za 2010.god.

Športski kuglački klub “Ciglenica”  Ciglenica
Ciglenica,  15. 01. 2011. 

I  Z  V  J  E  Š  T  A  J 
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU KLUBA U 2010. GODINI

PRIHODI
———————————————————————————————————–
1.    Prenesena sredstva iz 2009. godine ……………………………….4 424,82
2.   Dotacija općine Popovača za redovnu djelatnost …………….29 000,00
3.   Dotacija ZUIS SM županije za redovnu djelatnost ………………..600,00
4.   Kamate na sredstva ………………………………………………………….13,09
5.   Sponzorstva   ……………………………………………………………..2 000,00
6.   Članarina  …………………………………………………………………….400,00
————————————————————————————————————
prihodi  ukupno                                                                                       36 437,91 

RASHODI
————————————————————————————————————
1.   Naknada banci …………………………………………………………….588,82
2.   Poštarina   ……………………………………………………………………60,80
3.   Troškovi korištenja kuglane Novska ……………………………..5 904,00
       Troškovi korištenja kuglane Kutina …………………………….13 050,85
4.   Kotizacija za ligu   ………………………………………………………1 300,00
5.   Troškovi putovanja ……………………………………………………5 028,00
6.   Troškovi suđenja utakmica …………………………………………4 730,00
7.   Troškovi nastupnina  …………………………………………………3 440,00
8.   Članarina HKS   …………………………………………………………..800,00
————————————————————————————————————
rashodi  ukupno                                                                                     34 612,47 

Ostvaren višak prihoda nad rashodima                                  1 825,44
                   na žiro računu  br. 2340009-1100079732          1 353,58
                   u priručnoj blagajni kluba                                                471,86

                                                                               

                                                                                             tajnik kluba
 Josip  Del Ponte